ขอสื่อสาร เรื่อง การขออนุญาตปฏิบัติงาน Permit to work เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในพื้นที่

ทางแผนกความปลอดภัยฯ ขอเน้นย้ำให้พพีๆ พนักงานทุกท่านก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งให้ ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย สวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน ทำความ สะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่การทำงาน ทั้งก่อนและหลังเลิกงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุทั้งกับตัวพนักงานและเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะ